Hộp nhựa tròn có in

Hình trụ tròn là một hình trụ với hai đáy là hai đường tròn bằng nhau nên hai đáy của hình trụ, là hai hình trìng bằng nhau và song song, tâm hai đường tròn.

SPK Packaging nhận in lụa và in offset trên hộp nhựa trụ tròn PVC PET với số lượng từ 5.000 cái trở lên.