Hộp nhựa trong hình chữ nhật

Hộp nhựa trong hình chữ nhật
  

Hộp nhựa trong hình chữ nhật là một trong những phương tiện quan trọng nhất để bảo vệ hàng hóa được an toàn về chất lượng và số lượng, 
 
 tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, xếp dỡ, bảo quản, tiêu dùng sản phẩm, hàng hóa và là yếu tố góp phần nâng cao năng suất lao động, 
 
là một trong những điều kiện để đảm bảo an toàn lao động và sức khỏe cho người công nhân, kể cả cho những công tác xếp dỡ và giao nhận,
 
 là một trong những phương tiện thông tin về hàng hóa và là một hình thức văn minh phục vụ khách hàng và buôn bán quốc tế.