Hộp nhựa tròn PVC PET đựng kẹo

Hộp nhựa tròn PVC PET đựng kẹo 

Cấu trúc hộp gồm một miếng nhựa PVC hoặc PET có độ dày từ 0.2-0.6mm uốn lại dán mép rồi lấy 2 nắp nhựa định hình đậy 2 đầu: một đầu dán kín, một dầu không dán
=> Hộp nhựa trong