Hộp nhựa PET trong đựng hoa lưu niệm

Hộp nhựa PET trong đựng hoa lưu niệm

Bông hồng kia trên bờ giậu mỉm cười 
Trái tim tôi hạnh phúc trả lời 
Và bỗng điều gì trong thẳm sâu thầm hỏi 
Ai là hoa, và ai là tôi? 
Giữa chúng tôi, mối giao cảm nhỏ nhoi 
Như nhẹ rung, tinh tế tuyệt vời.
Jack Harkness