Hộp nhựa tròn đựng đèn hoa sen

Hộp nhựa tròn đựng đèn hoa sen PET PVC