Hộp đẹp PET PVC

Với các thiết kế bao bì, thiết kế hộp đẹp PET PVC biến sản phẩm của mình nổi bật hơn sản phẩm của đối thủ cạnh tranh về hình ảnh, gây thị giác mạnh. Việc thiết kế tốt bao bì hộp đẹp sẽ ảnh hưởng lớn đến quyết định mua hàng của khách hàng.