Vỉ nhựa ép biên

Vỉ nhựa ép biên PET luồn card giấy dùng trong y học, cơ khí, điện tử, đồ chơi...