Hộp nhựa tròn PET PVC trong - Hủ nhựa

Hộp nhựa tròn, hộp nhựa tròn nhỏ, hộp nhựa trong, hộp nhựa trong có nắp, hộp nhựa trong đựng giày, hộp nhựa trong mỏng, hộp nhựa trong suốt.