Hộp nhựa dùng 1 lần

Hộp nhựa dùng 1 lần trong thực phẩm, cơ khí, điện tử, dược phẩm...