Khay nhựa đựng ổ khóa

Khay nhựa đựng ổ khóa bằng nhựa PET