Plastic Thermoforming

Plastic Thermoforming
Plastic Thermoforming 01

Plastic Thermoforming 02

Plastic Thermoforming 03

Plastic Thermoforming 04

Plastic Thermoforming 05

Plastic Thermoforming 06Khay Nhựa Định Hình Đồng An

Di động: 0903 80 75 41  
Website: www.khaynhuadinhhinh.com 
Địa chỉ: 8/1/16 tổ 16 ấp Đồng An, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, Bình Dương