Blister Packs

Blister PacksBlister Packs 01
Blister Packs 01


Blister Packs 02
Blister Packs 02


Blister Packs 03
Blister Packs 03


Blister Packs 04
Blister Packs 04


Blister Packs 05
Blister Packs 05


Blister Packs 06
Blister Packs 06


Blister Packs 07
Blister Packs 07Khay Nhựa Định Hình Đồng An

Di động: 0903 807541  
Website: www.khaynhuadinhhinh.com 
Địa chỉ: Số 195/5A, đường ĐT 745, khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Thông tin Liên Hệ: 

Khay Nhựa Định Hình Đồng Phát 

Di động: 0903 807541 
Điện thoại: (08) 37271161  
- See more at: http://www.khaynhuadinhhinh.com/p/khay-nhua-dinh-hinh-dung-linh-kien-dien.html#sthash.MBAIkGsm.dpuf
Thông tin Liên Hệ: 

Khay Nhựa Định Hình Đồng Phát 

Di động: 0903 807541 
Điện thoại: (08) 37271161  
- See more at: http://www.khaynhuadinhhinh.com/p/khay-nhua-dinh-hinh-dung-linh-kien-dien.html#sthash.MBAIkGsm.dpuf