Blister Packing

Blister Packing


Blister Packing 01


Blister Packing 02


Blister Packing 03


Blister Packing 04


Blister Packing 05
Khay Nhựa Định Hình Đồng An

Di động: 0903 807541  
Website: www.khaynhuadinhhinh.com 
Địa chỉ: Số 195/5A, đường ĐT 745, khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương